Tin tức

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 
Bệnh viện Đa khoa Tràng An cần tuyển

1.     Bác sĩ chuyên khoa Mắt         :1
2.     Bác sĩ X-Quang                      :1
 

Yêu cầu:
-        Hồ sơ đầy đủ bằng cấp giấy tờ liên quan.
-        Có kinh nghiệm.


Liên hệ

Phòng tổ chức hành chính: Ông Đào Mộng Lân - Điện thoại:  043.7323665 (máy lẻ 129)

Hộ trợ trực tuyến

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 
Bệnh viện Đa khoa Tràng An cần tuyển

1.     Bác sĩ chuyên khoa Mắt         :1
2.     Bác sĩ X-Quang                      :1
 

Yêu cầu:
-        Hồ sơ đầy đủ bằng cấp giấy tờ liên quan.
-        Có kinh nghiệm.


Liên hệ

Phòng tổ chức hành chính: Ông Đào Mộng Lân - Điện thoại:  043.7323665 (máy lẻ 129)