cacvattuthaythe

Các vật tư thay thế cho máy sắc thuốc và máy đóng túi thuốc do công ty Medtech cung cấp


Bảng mạch máy sắc thuốc:


 
Bảng mạch cho máy đóng các loại:
 
Van xả cho máy sắc:Thanh đốt (Điện trở) cho máy đóng các loại:
 

Van từ cho máy đóng:
 

 
Van an toàn cho máy sắc:
 

 

Bơm dùng cho máy đóng:
 

 
Gioăng chịu nhiệt dùng cho máy sắc:
 

 
Ống silicon chịu nhiệt, chịu ỏp suất dùng cho máy sắc:
 

 
Van, cút nối, cốc lọc dùng cho máy đóng:
  
Phớt chịu nhiệt dùng cho cổ trục quay máy sắc:
 

 
Mâm nhiệt (Điện trở) dùng cho máy sắc:
 
 
 
Giấy Nilon (bao túi) dùng đóng túi: