Phụ khoa


 
  • Khám điều trị bệnh phụ khoa thông thường
  • Đặt thuốc âm đạo
  • Đốt, điều trị lộ tuyến tử cung
  • Nội soi tử cung lây bệnh phân tìm tế bào ung thư
  • Đặt vòng
  • Hút thai nhỏ dưới 6 tháng