Liên hệ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀNG AN
 
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC
 
Địa chỉ: Số 59 - Thông Phong, Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:  04. 3732 3665   - Fax: 04. 3732 3682
 Địa chỉ: Số 59 - Thông Phong, Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:  04. 3732 3665   - Fax: 04. 3732 3682
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc điền thông tin và thắc mắc của bạn theo mẫu biểu dưới đây:

Xin cảm ơn!
Sơ đồ chi tiêt vị trí Bệnh viện Đa khoa Tràng An

Google map: https://maps.google.com/